KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW 2014

 "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego"

Hotel Czarny Potok Resort & Spa

Krynica-Zdrój, 22- 24 września 2014 

 

 

 Konferencja została objęta patronatem Narodowego Banku Polskiego

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM. Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż Andrzej Chochół

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Komitetu Nauk o Finansach PAN

 

Szanowni Państwo,

W roku 2014 zaszczyt zorganizowania Konferencji Katedr Finansów przypadł Katedrze Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego. W Radzie Programowej oraz Komitecie Organizacyjnym uczestniczyły następujące Katedry Wydziału Finansów (w kolejności alfabetycznej): Katedra Ekonomii, Katedra Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Katedra Matematyki, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Katedra Rachunkowości, Katedra Rynków Finansowych, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Burmistrz Miasta Krynica-Zdrój, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad konferencją objął Narodowy Bank Polski.

Obrady odbywały się w hotelu Czarny Potok Resort & Spa i koncentrowały się wokół tematu Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i za udział debacie oraz za przygotowanie wystąpień, plakatów i artykułów naukowych.

 

Rada Programowa
 

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Przewodniczący Rady

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
 

Prof. dr hab. Jan Czekaj - Przewodniczący Komitetu

dr Elżbieta Kubińska - Sekretarz Konferencji

prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski

 

 

Bloki tematyczne konferencji

W ramach konferencji planowane są następujące bloki wraz z sesjami:

Blok I. Rola finansów w polityce makroekonomicznej państwa.
Sesja 1. Polityka pieniężna
Sesja 2. Polityka fiskalna
Blok II. Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce.
Sesja 1. Efektywność rynków finansowych
Sesja 2. Banki i instytucje pozabankowe w finansowaniu gospodarki
Sesja 3. Mechanizmy ograniczania ryzyka w gospodarce
Blok III. Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw.